صفحه اصلی / رنگ اتاق خواب‌‌

رنگ اتاق خواب‌‌

بررسی تاثیر رنگ اتاق خواب‌‌ روی کیفیت خواب

بررسی تاثیر رنگ اتاق خواب‌‌ روی کیفیت خواب

بررسی رنگ اتاق خواب‌‌ ها روی کیفیت خواب  در پی بررسی های انجام شده در استرالیا بروی رنگ اتاق خواب بر میزان خواب افراد به نتیجه قابل قبولی دست پیدانموده اند که می توانمیزان خواب افراد را به هفت ساعت نیم افزایش داد گزینه رنگ دیوار اتاق خواب بسیار مهم …

مشاهده بیشتر »