زنان

زنان جذاب از دیدگاه مردان چه شکلی هستند؟ – از رنگ موها تا طول پاها

زنان جذاب از دیدگاه مردان چه شکلی هستند؟ - از رنگ موها تا طول پاها

زنان جذاب ویژگی های منحصر به فردی نسبت به مابقی زنان دارند. هرچند برخی از این جذابیت ها ذاتیست، برخی دیگر از آنها را می توان کسب کرد. جذابیت تنها زاییده ی ژنتیک و ساختار بدن زنان نسیت، بلکه فاکتورهای خاصی است که آنها را از دیگران متمایز می سازد. …

مشاهده بیشتر »