صفحه اصلی / ژست عکاسی یک نفره

ژست عکاسی یک نفره

۱۴ توصیه برای اینکه در عکس ها بهتر ظاهر شوید

۱۴ توصیه برای اینکه در عکس ها بهتر ظاهر شوید

بعضی از مردم دوست ندارند عکس بگیرند چون فکر می کنند خوش عکس نیستند یا استانداردهای زیبایی برای عکس را ندارند. بدن انسان یک وسیله است، ما دست داریم تا چیزها را بگیریم، پا داریم تا راه برویم، و چشم داریم تا ببینیم. همین ها هستند که تفاوت را ایجاد …

مشاهده بیشتر »